Nyhet fra Rcoach ↓

Arveloven er nå ny. Den skal være klarere, enklere og mer fremtidsrettet en tidligere. Gjengir her noen hovedtrekk.

Pliktdelsarven til barn (livsarvinger) er 2 tredjedeler eller eventuelt minimum 15 G per barn om boet er stort nok. 15 G tilsvarer cirka 1,5 millioner kroner i starten av 2020. Den nye arveloven åpner opp for at testator eksempelvis kan bestemme hvem som skal arve hva mellom livsarvingene.

Når arvelater etterlater seg både livsarvinger og en ektefelle, vil det fremdeles være slik at ektefellen arver en firedel, og har krav på en minstearv på 4 G

Samboere uten felles barn får ingenting dersom den andre dør. Samboere som har, har hatt eller venter barn sammen, har arverett etter hverandre. Arven utgjør også her 4 G, men kan begrenses (og utvides) ved testament.

Husk på at du i levende live selv fritt kan disponere din formue og reelt gi bort større deler av din formue i gave. Likevel gjelder ikke dette uten videre om du er gjenlevende ektefelle som sitter i uskiftet bo.

Loven er vedtatt, vil bli satt i kraft sannsynligvis i 2021. Det vil også komme overgangsordninger og presiseringer.

Pin It on Pinterest